Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Healy jest certyfikowany jako wyrób medyczny

Możesz wykorzystać wszechstronną moc Healy dla siebie, swojej rodziny i przyjaciół. 
Healy powinien cię przy tym wspierać, abyś czuł się chroniony i bezpieczny.

Niezawodność i jakość

Rzadko która dziedzina naszego życia w świecie zachodnim jest dziś tak wszechstronnie regulowana jak medycyna.

Każdy wyrób medyczny musi zostać poddany kompleksowym, długotrwałym i złożonym testom w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i dowodu skuteczności.

Healy jest wysokiej jakości produktem opracowanym w Niemczech i oczywiście spełnia wszystkie niezbędne wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

Healy jest certyfikowany jako produkt medyczny klasy IIa i pomyślnie przeszedł wszystkie te testy.

Nauka i praktyka

Healy został zaprojektowany i opracowany we współpracy z lekarzami i lekarzami medycyny alternatywnej.

Dzięki temu wiele cennych sugestii i doświadczeń z praktyki mogło zostać wniesionych i uwzględnionych w opracowaniu Healy.

Wszystkie istotne i zalecane normy dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa są spełnione lub przekroczone przez Healy.

WSKAZÓWKA: Healy jest urządzeniem medycznym do leczenia przewlekłego bólu, fibromialgii, bólu szkieletowego i migreny, a także do terapii wspomagającej choroby psychiczne, takie jak depresja, lęk i powiązane zaburzenia snu. Wszystkie inne zastosowania Healy nie są uznawane przez medycynę konwencjonalną z powodu braku dowodów w rozumieniu medycyny konwencjonalnej.

Ochrona danych i bezpieczeństwo

W przypadku tego rodzaju tak nowoczesnym i sieciowym produkcie bezpieczeństwo dotyczy jednak nie tylko bezpieczeństwa medycznego i elektrycznego, ale także bezpieczeństwa danych osobowych. Również pod tym względem Healy jest oczywiście całkowicie z przodu: Zarówno w przypadku połączenia Bluetooth, jak i połączenia z Healy Medical Cloud, najwyższe standardy bezpieczeństwa są dla nas rzeczą oczywistą, a wykorzystywane są przy tym także nowe opatentowane metody transmisji danych. Jak to jest wymagane w niemieckiej ustawie o wyrobach medycznych (Medizinproduktegesetz – MPG), dla produktu jest pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa, który pracuje zgodnie z protokołami określonymi w tejże ustawie.

Healy spełnia najwyższe standardy

wissenschaftlich-3-eng

PODSTAWY
NAUKOWE

Opracowany we współpracy z lekarzami i lekarzami alternatywnymi.

trust-seal-standards-made-in-germany-200x200.png

Made
in Germany

Healy i jego technologia są opracowane w Niemczech.

Wykorzystaj Healy także w celu wprowadzenia swojego życia w holistyczną równowagę i lepszego zrozumienia ważnych związków.