Vedecký základ Healy

dlhoročné skúsenosti

Použitie Healy spadá do medicínskej oblasti.
Napriek tomu je Healy jednoduchý na obsluhu, cenovo dostupný a smart.

wissenschaftler-healy

Vedecký základ

V rámci medicíny nejde len o radosť z inovácie a uspokojenie z toho, že vlastním niečo jedinečné. Oveľa viac ide o dokázateľné fakty, o vedecky fundovaný vývoj a presvedčivý stav sprievodných štúdií.

Frekvenčná terapia sa zrodila z desaťročia trvajúcich výskumov alternatívnych lekárov a vedcov. Rôznorodé výskumy a dlhoročné skúsenosti ukazujú, že ide o bezpečnú formu liečenia, čo potvrdzujú aj tisícky úspešných aplikovaní našimi vlastnými terapeutmi.

Boli to predovšetkým dvaja vedci, ktorí v tejto oblasti položili už dávnejšie základný kameň pre našu prácu:

 

Prof. Robert O. Becker

Ortopéd a expert na elektroterapiu, autor „Biblie“ pre modernú elektromedicínu, „The Body Electric“, ktorú napísal v roku 1985.

Profesor Becker prednášal na univerzite v meste Syracuse v štáte New York. Od roku 1975 sa popri svojej práci venoval aj vplyvu elektrosmogu, čím sa zaradil medzi prvých vedcov, ktorí poukázali na jeho nebezpečie.

Hlavnou oblasťou jeho výskumu však bola regenerácia orgánov a orgánových systémov za využitia telu vlastných bio-elektromagnetických javov.

elektrotherapie-800x1000
bioelektrischer-Kreislauf-800x1000

Prof. Björn Nordenstrom

Prof. Björn Nordenström je emeritný profesor pre radiológiu na Karolinska-Institut vo Švédsku. Bol členom Nobelovej komisie pre medicínu.

Vo svojej knihe “Biologically Closed Electric Circuits“ opisuje bioelektrický okruh v tele, ktorý je podobný krvnému alebo lymfatickému okruhu.

Healy is a medical device for the treatment of chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine as well as for the adjuvant therapy of mental illness such as depression, anxiety and associated sleep disorders. All other applications of Healy are not recognized by conventional medicine due to lack of evidence in the sense of conventional medicine.

Výskumy Beckera a Nordenstöma poukazujú na to, že mnohé chronické a akútne ochorenia súvisia s problémami s napätím v bunkovej membráne, čiže napäťovým rozdielom medzi vnútorným a vonkajším priestorom bunky.

Zdravé bunky - zdravé telo

Bunka je najmenší stavebný prvok v každom orgáne každého tela. Vo svojom tele ich máš približne 70 biliónov, čiže 70 miliónov miliónov. Počet buniek v tvojom tele je tak 14 000 krát väčší ako počet všetkých obyvateľom Zeme!

Bunky sú samozrejme špecializované podľa účelu, ktorý plnia, základný „stavebný plán“ bunky je však stále rovnaký (u rastlín mimochodom celkom podobný ako u zvierat a ľudí).

DNA ako stavebný plán

Každá bunka tvojho tela má rovnaký stavebný plán, ktorý je zapísaný v DNA.

Každá jedna tvoja bunka obsahuje tento celkový stavebný plán pre všetky ostatné telesné bunky, pričom má každá bunka úložisko, ktoré zodpovedá približne 3 Gigabytom.

Z tohto úložiska sa využívajú len približne 3 percentá na ukladanie genetickej informácie; účel zvyšného objemu tohto úložiska bunky ostáva doposiaľ neobjasnený.

dna-800x1000

Bunkové jadro

Štruktúra a činnosť tvojich buniek je zväčša rovnaká.

Bunkové jadro je ako šéf, mitochondrie elektrárne, ATP ukladá energiu, endoplazmatické retikulum je ako črevo, Golgiho aparát vyrába enzýmy a bunková membrána slúži ako vonkajšie puzdro, ktoré drží všetko pohromade.

Každá z tvojich buniek má vlastný metabolizmus: voda, živiny a kyslík sa musia dostať dovnútra, produkty látkovej výmeny von.

Tvoj bunkový metabolizmus

Štruktúra a činnosť tvojich buniek je zväčša rovnaká.

Bunkové jadro je ako šéf, mitochondrie elektrárne, ATP ukladá energiu, endoplazmatické retikulum je ako črevo, Golgiho aparát vyrába enzýmy a bunková membrána slúži ako vonkajšie puzdro, ktoré drží všetko pohromade.

Každá z tvojich buniek má vlastný metabolizmus: voda, živiny a kyslík sa musia dostať dovnútra, produkty látkovej výmeny von.

spannung-hintergrund-800x1000

Frequency Therapy

Zjednodušene povedané funguje transport látok z a do bunky prostredníctvom magneticky riadených ventilov.

Napäťový potenciál, čiže rozdiel v napätí medzi vnútrajškom bunky a medzibunkovým priestorom, je zodpovedný za zdravý (fyziologický) bunkový metabolizmus.

Tento mechanizmus podľa nás objasňuje, prečo máme vďaka frekvenčnej terapii k dispozícii metódu, ktorá je použiteľná pri mnohých ochoreniach.

Healy is a medical device for the treatment of chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine as well as for the adjuvant therapy of mental illness such as depression, anxiety and associated sleep disorders. All other applications of Healy are not recognized by conventional medicine due to lack of evidence in the sense of conventional medicine.

Healy spĺňa najvyššie štandardy

wissenschaftlich-3-eng

VEDECKÝ ZÁKLAD

Realizované v spolupráci s lekármi a liečiteľmi.

trust-seal-standards-made-in-germany-200x200.png

Made
in Germany

Healy a jeho technológia sú vyvíjané v Nemecku.

Ak bunky nefungujú bezchybne, orgán ochorie a s ním ochorie aj človek. Preto dbám o svoje zdravie a pravidelne používam Healy!