Vår kompetens

Våra produkter och lösningar baseras på djupgående kunskap.

healy-einzeln-transparent-1.png

Vår vision. Vår motivation.

Holistisk hälsosam livsstil med Healy

Vetenskaplig grund

Stor erfarenhet

Utveckling av Healy

En smart hjälpreda. När som helst, var som helst.

Så fungerar Healy

Hälsa börjar i cellen.

Healy och säkerhet

Healy är certifierad som medicinteknisk produkt

Friskrivning: Healy är en medicinsk enhet för smärtbehandling vid kronisk smärta, fibromyalgi, skelettsmärta och migrän samt stödbehandling vid psykiska besvär som depression, ångest och relaterade sömnproblem. Andra tillämpningar av Healy erkänns inte av skolmedicinen eftersom bevis enligt skolmedicinska definitioner saknas.

Healy är för dig. All vår erfarenhet, vår kunskap och vårt ansvar finns i Healy. Idag och i många år framöver.