กลุ่มของ Healy Wellness

คุณจะต้องตะลึงกับความสามารถอันหลากหลายของ Healy

healy-einzeln-transparent-1.png

นี่คือ Healy Wellness

อุปกรณ์แบบสวมใส่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและความสมดุลทางพลังงาน

Healy Wellness รุ่นเริ่มต้น

ค้นหาว่า Healy รุ่นไหนที่ใช่สำหรับคุณ

วิธีใช้ Healy Wellness

ดาวน์โหลดแอป - ซิงค์ - เริ่มใช้งาน

Healy Holistic Health Cloud

ช่องทางติดต่อกับแพทย์ของคุณ

ข้อสงวนสิทธิ์: แม้ว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะเป็นรากฐานของเทคโนโลยีของ Healy แต่ความเชื่อมโยงกับสุขภาพและสวัสดิภาพยังไม่มีการศึกษาและแสดงให้เห็นอย่างครอบคลุม Healy ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค แต่ส่งเสริมความสมดุลด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร่างกาย ความมีชีวิตชีวา และความอยู่ดีมีสุข

หน้าโปรแกรมของหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีและความสมดุลด้านพลังงานหลายหัวข้อ แพ็กเกจ Healy แบบครอบคลุม และเครือข่ายแพทย์ใน Healy Holistic Health Cloud มีไว้เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ความเป็นอยู่ที่ดี และความสมดุลให้กับชีวิตคุณ